آموزش انواع روش های مدلسازی و بارگذاری راه پله در ایتبس و نحوه اجرای آن سبزسازه | elitarchgroup

آموزش انواع روش های مدلسازی و بارگذاری راه پله در ایتبس و نحوه اجرای آن سبزسازه | elitarchgroup

درنتیجه احتمال برخورد پله‌ها با سایر اجزای سازه (مانند ستون‌های اطراف دستگاه پله) وجود دارد که گاهی منجر به شکست سازه‌ای در پله می‌شوند. بعد از خرابی پله و رمپ، توزیع نیروهای لرزه‌ای به فرض طراحی نزدیک می شود و عملاً ممکن است سازه اصلی خود آسیب نبیند ولی باید توجه داشته باشیم پله و رمپ‌های این سازه آسیب‌دیده است. آسیب رسیدن به پله‌ها به‌عنوان محل هایی برای ایجاد ارتباط مابین طبقات مختلف و خارج ساختمان و همین‌طور نقطه تجمع و تخلیه ساکنین، ممکن است جان بسیاری از ساکنین را به خطر اندازد.

خصوصیات فیزیکی مکانیکی و شیمیایی پله بتن اکسپوز پله بتنی مدرن محوطه

در ستون‌های متصل به پاگرد پله و همچنین تیر پاگرد، نیروهای برشی و ممان خمشی وارده به‌شدت افزایش می‌یابد، ولی در عوض نیروهای سایر اعضا شرکت مهندسی کاهش می‌یابد. راه‌پله‌ها با توجه به جزئیات اجرایی‌شان موجب افزایش سختی سازه در یک یا دو امتداد سازه می‌شوند. افزایش سختی خود باعث کاهش پریود سازه و افزایش نیروهای زلزله می‌گردد. همچنین افزایش سختی به معنای کاهش تغییر مکان‌های سازه است.

  • پله های بتن اکسپوز محصولی جدید از شرکت دها بتن زیست با بکارگیری بتن با کارایی بالا است.
  • شیب راه پله بر اساس زاویه بین شمشیری و خط افق کنترل می شود و مقدار مناسب این زاویه بین 30 تا 35 درجه می باشد تا در نهایت ارتفاع پله ها 18 سانت و کف پله ها 30 سانت اجرا شود .
  • هر رمپ راه‌پله نیازمند حداقل دو تیرآهن شمشیری دارد که البته می‌توان تعداد آن را بسته به نظر طراح افزایش داد.
  • ۱۴- قسمت های مختلف کار را مجددا بررسی کرده و کار را برای ارزشیابی به هنر آموزان خود ارائه کنید.
  • در این روش مهره ها همزمان با بتن ریزی داخل بتن بکار گذاشته می شوند.
  • در هر مرحله از آرماتوبندی سقف، میلگردهای عملیاتی جهت اتصال به رمپ بعدی راه پله در نظر گرفته می شود.
۳– صفحۀ قالب کف پله‌ها (رمپ) و صفحات قالب کف پاگردها را با رعایت کلیۀ نکات فنی مربوط مطابق ، شکل های ۹، ۱۰ و ۱۱ بسازید . مطابق پیوست استاندارد 2800 از این به بعد باید از ستونک بتنی به جای تیر میان طبقه استفاده گردد. ۱۱- عدم رعایت اتصال قیچی شکل در محل زانویی رمپ و پاگرد پله که در زلزله باعث آسیب دیدن آن قسمت خواهد گردید. بنابراین تنظیم ارتفاع پله ها و آماده سازی آنها قبل از سفارش به شرکت دها بتن زیست لازم است. در نمونه های پیش ساخته، پله بر اساس ضوابط استاندارد ساخته شده و به بازار عرضه می گردد. ساخت این گونه پله ها متناسب با شرایط استاندارد ساختمانی صورت می گیرد.

۵- صفحۀ قالب گونه‌های پلّه را به وسیلۀ کمرکش و پابند خارجی صفحۀ قالب رمپ و د‌ستک‌های مناسب مستقر و گونیا کنید. ۵- حال با توجه به بند‌های گفته شد‌ه ، میلگردهای پوزیسیون‌های ۱ تا ۵ و با مشخصات مند‌رج د ر شکل ۲ را با د‌قت بسازید. برای درک بهتر این مراحل را همراه کار عملی زیر و به صورت گام به گام بیان می کنیم. وسیلۀ ارتباط بین دو اختلاف سطح با شکستگی‌های منظم را پله می‌گویند.

اشکالات رایج در ساختمانهای بتنی

کتاب شیمی مواد غذایی.